DỊCH VỤ TẠI TRẦN TÀI STUDIO

Chụp Ảnh Kỷ Yếu

Chụp Ảnh Chân Dung

Chụp Ảnh Sự Kiện

Chụp Ảnh Cưới Hỏi

Chụp Ảnh Gia Đình

Chụp Ảnh Du Lịch

Chụp Ảnh Dã Ngoại

Quay video

ẢNH TỔNG HỢP

KHÁCH HÀNG

❤Kỷ Yếu❤Mẫu Đơn❤️Cưới Hỏi❤Lookbook❤Fashion
Sự Kiện&Film❤️
#TDT_Photographer
☎️Hotline: 0963717091

Mẫu Ảnh

Phạm Thị Huệ

<❤Kỷ Yếu❤Mẫu Đơn❤️Cưới Hỏi❤Lookbook❤Fashion Sự Kiện&Film❤️ #TDT_Photographer ☎️Hotline: 0963717091

Thời Trang

Phạm Bích Hạnh

❤Kỷ Yếu❤Mẫu Đơn❤️Cưới Hỏi❤Lookbook❤Fashion
Sự Kiện&Film❤️
#TDT_Photographer
☎️Hotline: 0963717091

Sinh Viên

Phùng Thị Thu Hường